• 3.โรงเรียนของหนู.jpg
  • computer
  • 4-4 ผู้ปลูกต้นกล้าให้เติบโต # 2
  • DSC 8799
  • DSC 0372
  • DSC 1156
  • DSC 2337 re A3 ANS1250047
  • VF9P4611
  • process 1
  • library2
Friday, October 31, 2014

 


Amnuay Silpa is one of the original and best performing bilingual schools in Bangkok

Our eighty year long history includes educating five Prime Ministers of Thailand.

We have always been committed to providing the highest standard of holistic bilingual education. We believe this to be the critical and profound step in preparing children for a successful future as tomorrow's leaders.

 

FORTHCOMING EVENTS IN SECONDARY = SEMESTER 2 OCTOBER - DECEMBER

Tuesday 

28th Oct

IGCSE Exams begin

 

Thursday

30th Oct

PISA Tests Year 10

Universities Fair Bangkok Years 11 & 12 (13 optional) afternoon

Monday

3rd Nov

After school programme begins

 

Wednesday

5th Nov

O-Net, A level, IELTS information workshop for Year 11 students & parents

 

Tuesday

11th Nov

IGCSE information afternoon for Year 9

Year 10 -> Year 11 Admissions afternoon and Open afternoon for Year 10 parents (visits to lessons)

Friday

14th Nov

UN Day – reference in lessons / assembly?

 

Tuesday

25th Nov

Years 5 yo 10: Rama Memorial Day – home rooms cancelled

 

Thursday

27th Nov

Secondary Careers Fair Years 9-13 afternoon

 

Monday

1st Dec

Sports Day – provisional date

World Aids Day

Wednesday

3rd Dec

HM King’s Birthday celebrations lessons 1 & 2 cancelled

 

Thursday

4th Dec

Closing of Sports season (pm)

 

Friday

5th Dec

Public holiday

 

Wednesday

10th Dec

Constitution Day – public holiday

 

Thursday

11th Dec

Year 12 House Captain elections

 

Friday

12th Dec

Last day of half term for Years 7-10

Years 7-10 Scout camp

Saturday

13th Dec

 

Years 7-10 Scout camp

Sunday

14th Dec

 

Years 7-10 Scout camp

Wednesday

17th Dec

Last day for Years 11 & 12

 

Thursday

18th Dec

Last day for Year 13

 

 

What is a Thinking School?

We are committed to the development of cognitive education and we invest, time, energy and money into a broad range of thinking tools and activities.  We are an officially accredited Thinking school and we have embedded habits of mind and thinkers’ keys  into our Curriculum, Pastoral and leadership programmes.

Read More

ANS Achieves Thinking School Accreditation
Amnuay Silpa have achieved "Thinking School Status" by the cognitive education development unit of the University of Exeter on February 2013

หนึ่งครูดีศรีแผ่นดิน

อาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งครูดีศรีแผ่นดิน" ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษา โดยมี ดร. ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์เป็นผู้แทนมอบโล่ จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

ANS Principal presents Thinking School Teaching Approach to Education Minister

Joseph Pine, Principal of Amnuay Silpa School (First Thinking School in Asia) presented the Thinking School Teaching Approach to Chaturon Chaisang, Education Minister, at the 'Thai Education 2014 : Come & Learn Together' event at Queen Sirikit National Convention Centre on 3-May-2014

โจเซฟ ไพน์ ครูใหญ่โรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในเอเชีย นำเสนอวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดต่อนายจาตุรนต์ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ในงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์เมื่อ 3 พ.ค. 2557 

 

 

University Destinations

Our Year 13 from last year left for university.

Click on the thumb image above for a full view

Latest News

Foundation

Semester 1 Reports ( Nursery, Reception, Year 1, Year 2 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
 

Primary

 Semester 1 Reports ( Years 3 - 6 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
   
 

Secondary

FORTHCOMING EVENTS IN SECONDARY = SEMESTER 2 OCTOBER - DECEMBER Tuesday  28th Oct IGCSE Exams begin   Thursday 30th Oct PISA Tests Year 10 Universities Fair Bangkok Years 11 & 12 (13 optional) afternoon Monday 3rd Nov After school programme begins   Wednesday 5th Nov O-Net, A level, IELTS information workshop for Year 11 students & parents   Tuesday 11th Nov IGCSE information afternoon for Year 9 Year 10 -> Year 11 Admissions afternoon and Open afternoon for Year 10 parents (visits to lessons) Friday 14th Nov UN Day – reference...

รางวัลเหรียญเงินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3

ANS made another outstanding achievement in 2012 O-NET Examination. The office of the Private Education Commission awarded ANS in recognition O-NET results for academic year 2012. Both Year 7 and Year 13 were awarded Silver Medal. 

Duke of Edinburgh's International Award

 Duke of Edinburgo Logo

The Award is voluntary, non-competitive, enjoyable and balanced, and requires effort over time. We are offering the Gold award programme as part of Pathways. Click on the icon for more details