• 3.โรงเรียนของหนู.jpg
  • computer
  • 4-4 ผู้ปลูกต้นกล้าให้เติบโต # 2
  • DSC 8799
  • DSC 0372
  • DSC 1156
  • DSC 2337 re A3 ANS1250047
  • VF9P4611
  • process 1
  • library2
Friday, October 24, 2014

 


Amnuay Silpa is one of the original and best performing bilingual schools in Bangkok

Our eighty year long history includes educating five Prime Ministers of Thailand.

We have always been committed to providing the highest standard of holistic bilingual education. We believe this to be the critical and profound step in preparing children for a successful future as tomorrow's leaders.

 

Dear Parents.

 

Semester 1 reports are now available via the Parent Portal


We return again to what will be a busy, active and productive second semester. Below are some of the main events that will take place during the rest of October and into the first two weeks of November. Please keep returning to this page as it is updated on a regular basis.

Date

Event(s)

27th October

Return to school to start semester 2

28th October

Cambridge exams get underway see exams page, click here

30th October

Trip to ‘The UK Education Exhibition’ being held at the Grand Millennium Hotel, Sukhumvit, Bangkok. A school coach will leave the school at 1.15pm and will return by about 4.00pm. This trip has been organised for year 11 and 12 students. It will open their minds as to what is available in higher education in the UK.

 

 

 

30th October

PISA tests for ALL year 10 students. The test are designed to measure the progress they have made with their Thai studies. All test are in Thai and cover Thai Language, Maths and Science.

 

31st October

Students choose their club choice. For choices click here

5th November

Open event for Pathways

 

A chance for parents to learn about the curriculum choices available to years 12 and 13. Matthayom 5 & 6). This will be of particular interest to parents who have children in year 11.

 

10th November

Healthy Living Week starts a theme on this topic that will last all week across all school activities.

11th November

Open event for Upper Secondary (years 11 to 13)

 

A chance for parents to learn about the curriculum choices available to year 11 students (Matthayom 4, 5 & 6). This will be of particular interest to parents who have children in year 10.

 

 

 

 

What is a Thinking School?

We are committed to the development of cognitive education and we invest, time, energy and money into a broad range of thinking tools and activities.  We are an officially accredited Thinking school and we have embedded habits of mind and thinkers’ keys  into our Curriculum, Pastoral and leadership programmes.

Read More

ANS Achieves Thinking School Accreditation
Amnuay Silpa have achieved "Thinking School Status" by the cognitive education development unit of the University of Exeter on February 2013

หนึ่งครูดีศรีแผ่นดิน

อาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งครูดีศรีแผ่นดิน" ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษา โดยมี ดร. ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์เป็นผู้แทนมอบโล่ จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

ANS Principal presents Thinking School Teaching Approach to Education Minister

Joseph Pine, Principal of Amnuay Silpa School (First Thinking School in Asia) presented the Thinking School Teaching Approach to Chaturon Chaisang, Education Minister, at the 'Thai Education 2014 : Come & Learn Together' event at Queen Sirikit National Convention Centre on 3-May-2014

โจเซฟ ไพน์ ครูใหญ่โรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในเอเชีย นำเสนอวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดต่อนายจาตุรนต์ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ในงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์เมื่อ 3 พ.ค. 2557 

 

 

University Destinations

Our Year 13 from last year left for university.

Click on the thumb image above for a full view

Latest News

Foundation

Semester 1 Reports ( Nursery, Reception, Year 1, Year 2 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
 

Primary

 Semester 1 Reports ( Years 3 - 6 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
   
 

Secondary

Dear Parents.   Semester 1 reports are now available via the Parent Portal
We return again to what will be a busy, active and productive second semester. Below are some of the main events that will take place during the rest of October and into the first two weeks of November. Please keep returning to this page as it is updated on a regular basis. Date Event(s) 27th October Return to school to start semester 2 28th October Cambridge exams get underway see exams page, click here 30th October Trip to ‘The UK Education Exhibition’...

รางวัลเหรียญเงินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3

ANS made another outstanding achievement in 2012 O-NET Examination. The office of the Private Education Commission awarded ANS in recognition O-NET results for academic year 2012. Both Year 7 and Year 13 were awarded Silver Medal. 

Duke of Edinburgh's International Award

 Duke of Edinburgo Logo

The Award is voluntary, non-competitive, enjoyable and balanced, and requires effort over time. We are offering the Gold award programme as part of Pathways. Click on the icon for more details