• 3.โรงเรียนของหนู.jpg
  • computer
  • 4-4 ผู้ปลูกต้นกล้าให้เติบโต # 2
  • DSC 8799
  • DSC 0372
  • DSC 1156
  • DSC 2337 re A3 ANS1250047
  • VF9P4611
  • process 1
  • library2
Thursday, September 18, 2014

 


Amnuay Silpa is one of the original and best performing bilingual schools in Bangkok

Our eighty year long history includes educating five Prime Ministers of Thailand.

We have always been committed to providing the highest standard of holistic bilingual education. We believe this to be the critical and profound step in preparing children for a successful future as tomorrow's leaders.

 

 

What is a Thinking School?

We are committed to the development of cognitive education and we invest, time, energy and money into a broad range of thinking tools and activities.  We are an officially accredited Thinking school and we have embedded habits of mind and thinkers’ keys  into our Curriculum, Pastoral and leadership programmes.

Read More

ANS Achieves Thinking School Accreditation
Amnuay Silpa have achieved "Thinking School Status" by the cognitive education development unit of the University of Exeter on February 2013

หนึ่งครูดีศรีแผ่นดิน

อาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "หนึ่งครูดีศรีแผ่นดิน" ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาการศึกษา โดยมี ดร. ชยภรณ์ ธนาบริบูรณ์เป็นผู้แทนมอบโล่ จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ

ANS Principal presents Thinking School Teaching Approach to Education Minister

Joseph Pine, Principal of Amnuay Silpa School (First Thinking School in Asia) presented the Thinking School Teaching Approach to Chaturon Chaisang, Education Minister, at the 'Thai Education 2014 : Come & Learn Together' event at Queen Sirikit National Convention Centre on 3-May-2014

โจเซฟ ไพน์ ครูใหญ่โรงเรียนอำนวยศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งแรกในเอเชีย นำเสนอวิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดต่อนายจาตุรนต์ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ในงานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์เมื่อ 3 พ.ค. 2557 

 

 

University Destinations

Our Year 13 from last year left for university.

Click on the thumb image above for a full view

Latest News

Foundation

Semester 1 Reports ( Nursery, Reception, Year 1, Year 2 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
 

Primary

 Semester 1 Reports ( Years 3 - 6 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
   
 

รางวัลเหรียญเงินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3

ANS made another outstanding achievement in 2012 O-NET Examination. The office of the Private Education Commission awarded ANS in recognition O-NET results for academic year 2012. Both Year 7 and Year 13 were awarded Silver Medal. 

On Line Transportation Survey

We are planning to make changes to the car park in the coming weeks.

 Please take a couple of minutes to complete the on line survey by clicking on the bus icon below. 

Your comments and views would be much appreciated.