• 3.โรงเรียนของหนู.jpg
  • computer
  • 4-4 ผู้ปลูกต้นกล้าให้เติบโต # 2
  • DSC 8799
  • DSC 0372
  • DSC 1156
  • DSC 2337 re A3 ANS1250047
  • VF9P4611
  • process 1
  • library2
Wednesday, April 16, 2014

 


Amnuay Silpa is one of the original and best performing bilingual schools in Bangkok

Our eighty year long history includes educating five Prime Ministers of Thailand.

We have always been committed to providing the highest standard of holistic bilingual education. We believe this to be the critical and profound step in preparing children for a successful future as tomorrow's leaders.

 

What is a Thinking School?

We are committed to the development of cognitive education and we invest, time, energy and money into a broad range of thinking tools and activities.  We are an officially accredited Thinking school and we have embedded habits of mind and thinkers’ keys  into our Curriculum, Pastoral and leadership programmes.

Read More

ANS Achieves Thinking School Accreditation
Amnuay Silpa have achieved "Thinking School Status" by the cognitive education development unit of the University of Exeter on February 2013

Amnuay Silpa shares vision on the future of Thai Education with the Prime Minister

Amnuay Silpa School Chairwoman, K. Petchuda Kesprayura,  introduced  the Thinking School initiative to Prime Minister Yingluck Shinawatra.

ANS was exclusively invited by the National Education Council to exhibit  the initiative  in the "Inclusive Education, Inclusive Thailand" forum 2012 ,  on the 16 March 2012  at the Santimaitri Building, Royal Thai Government House.

Training Seminar

เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ และโจเซฟ ไพน์ ผู้จัดการใหญ่ ธิงกิ้ง สคูล อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย
จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดย โรเขอร์ ซุทคลิฟท์ วิทยากรระดับโลกจาก Thinking Schools International ประเทศอังกฤษ
ที่โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
Petchuda Kesprayura, CEO of Amnuay Silpa School and Joseph Pine, Managing Director of Thinking School International Asia,
 opened the training seminar for teachers led by Roger Sutcliffe, a global trainer from Thinking Schools International, UK. 
The focus for the training was on the development of thinking skills through Enquiry Based Learning.

ANS Welcomes Indonesian Delegates

สำนักงานการศึกษาอินโดนีเซียนำคณะผู้บริหารโรงเรียน เยี่ยมชมห้องเรียนส่งเสริมการคิดและศึกษาดูงานการจัดการศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยอาจารย์เพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ Mr. Joseph Pine ครูใหญ่และคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ  เมื่อ 31 ตุลาคม 2556

Petchuda Kesprayura, Chair of Amnuay Silpa School and Joseph Pine, School Principal, welcomed a group of Indonesian Delegates of School Administrators during their recent visit to Amnuay Silpa Thinking School on Thursday 31th October 2013.

Latest News

Foundation

Semester 1 Reports ( Nursery, Reception, Year 1, Year 2 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
 

Primary

 Semester 1 Reports ( Years 3 - 6 )  are now available for download on the Parent's Portal ;
( http://parents.amnuaysilpa.ac.th )
   
 

Secondary Revision Classes

Revision Classes for Checkpoint, IGCSE and A Level Maths are scheduled as follows: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tuesday 22-April – IGCSE English 8.00 – 11.45 am + 12.30 – 2.00 pm Tuesday 22-April – AS Maths 8.00 – 11.45 am + 12.30 – 2.00 pm Tuesday 22-April – Checkpoint English 12.30 – 2.00 pm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wednesday 23-April – Checkpoint English 8.00 – 11.45 am Wednesday 23-April – IGCSE Science 8.00 – 11.45 am + 12.30 – 2.00 pm Wednesday 23-April – AS Maths 12.30 – 2.00 pm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thursday 24-April – Checkpoint English...

Summer School

เปิดรับสมัคร หลักสูตรภาคฤดูร้อน


Registration for Summer School 2014 will open on Monday 17th February. Further information will be sent home with pupils on Friday 14th February.  Registration will be at the finance office.  The closing date for registering for Summer School is February 28th.

O-NET Examination Awards

รางวัลเหรียญเงินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมัธยมศึกษาปีที่3

ANS made another outstanding achievement in 2012 O-NET Examination. The office of the Private Education Commission awarded ANS in recognition O-NET results for academic year 2012. Both Year 7 and Year 13 were awarded Silver Medal. 

Thailand's Best Managed Private School

Amnuay Silpa School is awarded The Best Managed Private School in Thailand for 2010 and 2011 from the Education Council.