Academic Support

การสนับสนุน

ทางวิชาการ

การสนับสนุนการเรียนรู้

เรามีทีมครูผู้ช่วย (LSA) ที่ตั้งใจช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาด้านการศึกษา อารมณ์ และสังคม ทั้งแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มย่อย โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ดูแลการทำงานของ LSA โดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน และดูแลให้แน่ใจว่านักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ 

ในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ตามศักยภาพ จะได้รับการสนับสนุนจากครู และ LSA อย่างเป็นมืออาชีพ หน้าที่ของ LSA คือการช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียนตามตารางสอนปกติ โดยหากเป็นไปได้ นักเรียนจะทำงานร่วมกับเพื่อนๆ แต่ในบางกรณี LSA จะช่วยเหลือนักเรียนบางคนในแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม

เนื่องจากนักเรียนต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งในการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโรงเรียน เรื่องที่นักเรียนขอให้ LSA ช่วยเหลือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องภาษา แต่หากครูต้องการความช่วยเหลือในบทเรียน LSA ก็จะคอยสนับสนุนเช่นเดียวกัน เรามีทีมงาน LSA ที่มีความทุ่มเท สามารถให้การสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านภาษาหรือให้คำแนะนำในวิชาปฏิบัติ เช่น ศิลปะ และ DT เป็นต้น

การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL)

เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ของเราเป็นผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพิ่มเติม (EAL) ดังนั้น นอกจากครูของเราจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวิชาที่ครูสอนแล้ว ครูทุกคนจึงจัดว่าเป็นครู EAL อีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังมีครูสอน EAL ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิเฉพาะทางอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งให้การสนับสนุนนักเรียนบางคนเป็นพิเศษ ทั้งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษและนอกชั้นเรียน

ครูเหล่านี้ยังช่วยให้ความรู้แก่ครูประจำวิชา โดยอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับทฤษฎีการสอนนักเรียนสองภาษาหรือหลายภาษาที่พัฒนาขึ้นใหม่อีกด้วย

ความต้องการด้านการศึกษาพิเศษ (SEND)

ในชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เรามีความภูมิใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ด้วยความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนความต้องการที่หลากหลาย

เรามุ่งมั่นที่จะให้คุณค่ากับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการระบุตัวนักเรียนที่ประสบปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อดูแลให้แน่ใจว่านักเรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับความต้องการพิเศษของพวกเขา นักเรียนที่มีความต้องการทางการศึกษาพิเศษ (SEND) จะเรียนรวมครบตามหลักสูตรของโรงเรียนทั้งหมด

Excellerate Scheme

โรงเรียนอำนวยศิลป์มีการจัดการศึกษานานาชาติในระดับโลก ปูทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ตลอดจนวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงในประเทศไทย เช่น คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์มหิดล

โครงการ Excellerate ของเราจัดการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนในชั้น ป.4 ถึง ม.6 ที่มีความสามารถพิเศษในวิชาที่ถนัด โดยนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการสอนพิเศษที่มีเนื้อหาเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน STEM การสอบเข้ามหาวิทยาลัย Oxbridge และ Ivy League โดยมีชั้นเรียนพิเศษสำหรับกลุ่มนักเรียนเหล่านี้โดยเฉพาะ

โดยมีการเรียนการสอนออนไลน์และบนเว็บไซต์ การกวดวิชานี้จัดขึ้นโดยทีมครูที่มีคุณภาพและติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญของเรา

Extracurricular

No items found.