Visits & Open days

การเยี่ยมชมโรงเรียน

รู้จักกับเรา

ท่านผู้ปกครองและครอบครัวสามารถนัดหมายเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ท่านสามารถนัดหมายเพื่อเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่ปุ่มด้านล่าง

{{ secondary-button }}


“วิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปกครองที่จะได้รู้จักโรงเรียนอำนวยศิลป์”

เข้าร่วมกิจกรรม Open Day ถือเป็นส่วนสำคัญของการเลือกโรงเรียนให้บุตรของท่าน โรงเรียนอำนวยศิลป์สนับสนุนให้ผู้ปกครองทุกท่านเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน ก่อน สมัครเรียน เราจึงจัดกิจกรรม Open Day เป็นประจำทุกปี ซึ่งโดยปกติแล้วจะจัดในเดือน

ติดต่อกลุ่มงานรับสมัครนักเรียน

หากท่านต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาลงทะเบียนกับกลุ่มงานรับสมัครนักเรียน โดยกลุ่มงานฯ จะแจ้งวันเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนที่แน่นอนให้ท่านทราบเมื่อใกล้กำหนด

ทางอีเมล admissions@amnuaysilpa.ac.th หรือโทร

02-354-5267 ต่อ 125,  128 หรือ

081-355-5455

ข้อดีของการเข้าร่วม ANS Open Day มีอะไรบ้าง

  • ได้รับทราบสิ่งที่ท่านจำเป็นต้องทราบ
  • ได้พบกับครูใหญ่ คณะผู้บริหารท่านอื่นๆ และบุคลากร
  • ได้เยี่ยมชมโรเงรียน
จองการเยี่ยมชมโรงเรียนของเรา