ADMISSIONS

Term Dates

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เราใช้ปฏิทินการศึกษาแบบไทย โดยเริ่มต้นปีการศึกษาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ไปจนจบปีการศึกษาในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

Term Dates

ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ เราใช้ปฏิทินการศึกษาแบบไทย โดยเริ่มต้นปีการศึกษาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ไปจนจบปีการศึกษาในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน
READ MORE

SCHOLARSHIPS

โรงเรียนอำนวยศิลป์ร่วมกับอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น หรือมีผลงานความสำเร็จที่ดีเยี่ยมในด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา นอกจากนั้น ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำโดดเด่นอีกด้วย

SCHOLARSHIPS

โรงเรียนอำนวยศิลป์ร่วมกับอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์ โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น หรือมีผลงานความสำเร็จที่ดีเยี่ยมในด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา นอกจากนั้น ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความเป็นผู้นำโดดเด่นอีกด้วย
READ MORE